O nama

Malak Invest

Stambena zgrada
"Mirna"

Grupacija „Malak“ nastala je iz potrebe za proširenjem i otvaranjem tržišta u Jugoistočnoj Evropi, a naročito u Bosni i Hercegovini. Investiranjem u nova tržišta, te iskorištavanjem njihove nerazvijenosti i zanemarenih tržišnih segmenata, grupacija ide u korak sa svjetskim trendovima, pri tome jačajući i samu ekonomiju zemlje u koju se ulaže.
Desetine miliona KM do sada smo uložili u naše trenutne projekte u Bosni i Hercegovini. Ponosni smo i na činjenicu da zapošljavamo veliki broj mladih ljudi, kako u hotelijerstvu tako i u drvnoj industriji.